Finansinspektionen främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade. Vi övervakar omkring tusen inhemska finansiella aktörer och deltar aktivt i det europeiska tillsynssamarbetet. Vi verkar i anslutning till Finlands Bank men fattar besluten självständigt. Du blir en av ca 200 medarbetare på vår myndighet i centrala Helsingfors.
Finansinspektionen.fi | Twitter.com/FIN_FSA
Jobb agent aktiv
Från: dag månad år
Till: dag månad år
Personal information
Förnamn
Efternamn