Pankkivalvoja

Haemme Pankkivalvontaosastolle jatkuvan valvonnan –toimistoon kolmea vakinaista ja yhtä määräaikaista (30.6.2019 saakka)

PANKKIVALVOJAA

Toimisto vastaa pankkien vakavavaraisuusvalvonnasta (prudential supervision) ja arvioi eri riskien vaikutuksia pankkien vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen. Toimiston tehtäviin kuuluu mm. säännöllisten valvojan arvioiden laatiminen ja pankkikohtaisten pääomaa ja likviditeettiä koskevien vaatimusten valmistelu. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Euroopan keskuspankin pankkivalvonnan kanssa.

Pankkivalvojana vastaat osaltasi yhden tai useamman pankin jatkuvasta valvonnasta sinulle osoitettujen riskialueiden, niiden riskienhallinnan ja riskinkantokyvyn osalta. Työssäsi arvioit pankin toimintaa ja suoriutumista suhteessa laajaan ja haastavaan sääntelykenttään tukeutuen Finanssivalvonnan ja yhteisen valvontamekanismin (SSM) tarjoamiin työkaluihin ja menetelmiin. Haastat tarvittaessa pankin menettelyt ja toimintatavat, etkä pelkää vaikeitakaan tilanteita.   

Valinnoissa vakinaisiin tehtäviin painotamme osaamista ja kokemusta operatiivisen riskin, luottoriskin tai liiketoimintamallien analysoinnin alueilta. Määräaikaisessa tehtävässä painotamme markkina- ja likviditeettiriskien osaamista. Vahvuudeksi luemme osaamisen useammalta eri riskialueelta. Luottoriskiin painottuvassa tehtävässä eduksi katsomme nk. sisäisiin malleihin (IRB) liittyvän osaamisen.

Yleisesti kaikilta hakijoilta odotamme

  • pankkisektorin toiminnan ja riskien tuntemusta
  • yleistä osaamista vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvalvonnan eri osa-alueilta
  • Hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä valmiutta työskennellä tarvittaessa kansainvälisessä ympäristössä ja monikulttuurisen tiimin jäsenenä
  • kykyä jäsentää, viestiä ja argumentoida oleelliset asiat laajoista kokonaisuuksista eri sidosryhmille ml. lukien valvottavat ja Finanssivalvonnan ylin johto.
  • hyvää paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta ja vahvaa halua jatkuvaan uuden oppimiseen sekä osaamisen laajentamiseen uusille riskialueille.
  • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtävät tarjoavat

  • ainutlaatuisen näköalapaikan Suomessa toimivien pankkien toimintaan ja riskienhallintaan osana yhteistä valvontamekanismia (SSM)
  • mielenkiintoisen ja itsenäisen asiantuntijatehtävän rahoitusjärjestelmän kannalta keskeisessä viranomaisessa
  • tuen asiantuntevilta kollegoilta
  • erinomaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Tehtävien palkkaus (vaativuusluokka 16-17) ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimistopäällikkö Marko Myller, puhelin 09 183 5544.

Hakuaika alkaa: 11.08.2017 08:00 Hakuaika päättyy: 30.08.2017 23:59